Opleidingen voor leerkrachten

Hebben jouw leerkrachten niet de nodige kennis om een kwalitatieve zwemles te geven of kunnen ze wat opfrissing gebruiken? Geen probleem, wij komen jullie helpen.

Wij geven theoretische opleidingen specifiek voor zwemles te geven aan klassen of grote groepen. In deze opleidingen werken wij rond de leerlijnen van ISB/Fred brevet.

Inhoud

We overlopen welke elementen er aanwezig moeten zijn voor een geslaagde les, welke valkuilen er zijn en hoe je doelgericht te werk kan gaan. Wij vinden het belangrijk dat onze opleiding zo praktisch mogelijk is en volledig toepasbaar is op het zwemmoment van de school.

Duur 4 uur

Sport specifieke didactiek

Over welke vaardigheden moet en zwemlesgever beschikken om een les veilig, leuk en leerrijk te maken? Dit gaan we in dit onderdeel bekijken. We geven ook tips rond motivatie van de deelnemers om het compleet te maken.

Oefenstof

We hebben verschillende lespakketten waar de school uit kan kiezen. Watergewenning, leren overleven, schoolslag en rugslag. We geven de methodische opbouw mee samen met verschillende leuke oefeningen.

Spelvormen

Leren zwemmen is leuk, dat bewijzen we door onze leuke spelvormen. Ze leren hun vaardigheden in het water verbeteren door spelletjes of ze krijgen even de ruimte om hun energie kwijt te geraken.

Opstellen van lesfiches

Nu gaan we alles wat we geleerd hebben omzetten in lesfiches. Samen met de leerkrachten gaan we lesfiches opstellen die ze kunnen gebruiken tijdens de zwemmomenten.

Pakketten

Je kan kiezen uit maximaal 2 pakketten per opleiding omdat

er anders te veel informatie in één keer wordt mee gegeven.

Kostprijs

(max 10 deelnemers)

350 euro / 4 uur

Deze website maakt gebruik van cookies