Opleiding tot sportmonitor

Learn & grow maakt van jou een echte sportmonitor. We leren hoe je op een leuke en veilige manier sportlessen kan geven aan grote groepen. Je hebt geen ervaring nodig om deel te nemen aan deze opleiding. 

Algemene informatie

 • Theorie & praktijk
 • Inclusief stage
 • Deze opleiding is gratis
 • Doorstromen als monitor van Move&Play

Inhoud

Theorie (4 uur)
Tijdens het theoretische deel gaan we jou laten hoe je moet lesgeven en welke aspecten nodig zijn om aan een grote groep les te geven. Daarna gaan we bekijken welke activiteiten je kan organiseren en hoe je deze moet opbouwen. We maken het onderscheid tussen initiaties en spelvormen.

 • Algemene didactiek
 • Initiaties
 • Spelvormen

Praktijk (8 uur)
De praktijkopleiding zal verspreid worden over 4 weken waarbij jezelf lesvoorbereidingen maakt. Je geeft deze les aan de mededeelnemers. Zo beleef jij verschillende werk- en spelvormen. Nadien voorzien wij opbouwende feedback op jouw les en koppelen we terug naar de theorie. Het doel is om je klaar te stomen als monitor op één van onze kampen.

 • Voorbeeldlessen
 • Micro-teaching
 • Evaluatie

Stage (20 uur)
Je gaat één week een kamp mee begeleiden met een ervaren monitor als stage. Tijdens deze week zal je een beeld krijgen van hoe onze sportkampen er uit zien en hoe onze monitoren met de kinderen te werk gaan. Je geeft eerst samen met een monitor les en dan ga je zelf activiteiten organiseren voor een groep van 15 kinderen. De laatste dag wordt je geëvalueerd op: feeling met kinderen, didactische vaardigheden en inhoud van de les.

Week Inhoud Tijd
Week 1

Theorieles: Didactiek

Pauze

Voorbeeldles van spelvormen ifv didactiek

2u30

10 min

1u20

Week 2

Iedereen bereidt een verschillende spelvorm voor, deze zal aan elkaar gegeven worden

Pauze 

Voorbeeld van een initiatie sportles

3u

10 min

1u

Week 3

Iedereen bereidt een volledige initiatie sportles  voor en geeft hiervan een
deel aan de rest van de groep (opwarming, kern, wedstrijd, cooling down)

Pauze

Toelichting evaluatie 

3u

10 min

+- 20 min

Week 4

Evaluatie

4u

Inhoud
 • Week 1
 • Theorieles: Didactiek 2u30
 • Pauze 10 min
 • Voorbeeldles van spelvormen ifv didactiek 1u20
 • Week 2
 • Iedereen bereidt een verschillende spelvorm voor, deze zal aan elkaar gegeven worden 3u
 • Pauze 10 min
 • Voorbeeld van een initiatie sportles 1u
 • week 3
 • Iedereen bereidt een volledige initiatie sportles  voor en geeft hiervan een deel aan de rest van de groep (opwarming, kern, wedstrijd, cooling down) 3u
 • Pauze 10 min
 • Toelichting evaluatie +- 20 min

Week 4: Evaluatie 4 uur

Voorbeeldlessen

Tijdens de voorbeeldlessen krijg jij les van onze ervaren coaches. Zij laten jou de theorie ervaren a.d.h.v. originele initiaties en spelvormen. In de les krijg je extra aanwijzingen en ervaar jij de verschillen tussen een geslaagde en niet geslaagde didactische elementen.  

Micro-teaching

Tijdens het praktische deel ga je stukjes van een les geven aan de andere deelnemers van de opleiding. Zo kunnen jullie van elkaar leren in een beschermde omgeving samen met een coach.

Evaluatie

Tijdens de evaluatie gaan we bekijken waar je sterke punten en je groeipunten liggen. Zo kan je hier tijdens de stage aan werken en groeien onder supervisie van de kampverantwoordelijke.

Wat erna?

Je komt langs op een laatste gesprek om terug te blikken op je traject en we leggen je werkpunten en sterke punten op tafel. Als je stage succesvol is afgerond kan je monitor worden op één van de geweldige kampen van Move & Play!

Deze website maakt gebruik van cookies