Klas op stap

Het is voor elke school die mee in het avontuur wilt stappen. Het kleutermenu is een online platform dat organisaties en scholen samenbrengt. We laten jouw kleuters kennismaken met originele sportactiviteiten. Per schooljaar zijn er verschillende activiteiten die je zelf kiest uit een variërend en kwalitatief aanbod.

Voor wie is Klas op stap?

Kleuters tussen 4 en 6 jaar kunnen via kleutermenu kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Het zorgt voor een leuke interactie tussen de kleuters en de leerkrachten.

Ze ontdekken nieuwe activiteiten en kunnen zich volledig uitleven. Kan jouw school wat inspiratie gebruiken voor toffe of nieuwe activiteiten? Meld je aan voor één van onze geweldige activiteiten en tover een smile op het gezicht van de kleuters!

Hoe kan je een activiteit inboeken?

Meld je aan en volg de stappen op de website.

Na het inboeken geven wij je zo snel mogelijk antwoord op de beschikbare momenten dat we samen plezier kunnen maken!

Kleutermenu

Dankzij een tussenkomst van de stad Antwerpen kan de school korting krijgen op de activiteiten die ze boeken. 
Dit aanbod geldt voor alle erkende scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen. 

Activiteiten

Meditatie

Deze activiteit zorgt voor rust, concentratie en zelfbeheersing van de kinderen. Ze leren onbewust mediteren met behulp van rustige en doelgerichte oefeningen en de stem van de leerkracht.

Ze leren reageren op zintuiglijke signalen en hun bewegingen aanpassen aan tijd en ruimte. Daarnaast focussen ze ook op sensorische prikkels en laten ze deze rustig inwerken.

50 minuten 
€100 

Kleuteryoga

Kleuteryoga helpt de kleuters kennis te laten maken met yogahoudingen en -spelvormen.

Aan de hand van een verhaal kunnen de kleuters de activiteit uitvoeren. Ook hier komt de prikkeling van de zintuigen aan bod. Het zorgt voor een rustervaring en aftasting van de eigen grenzen. Deze oefeningen zorgen voor vertrouwdheid en eigenheid met het lichaam.

50 minuten 
€100 

Stoeispelen

Deze oefeningen zijn ideaal om de kleuters met elkaar te laten stoeien en ravotten.

Aan de hand van leuke oefeningen gaan ze elkaars kracht meten en hun grenzen aftasten. Ze leren wat het verschil juist is tussen stoeien en vechten. Stoeien is een manier van communiceren en uiten voor een jong individu en is heel belangrijk in de ontwikkeling van een kind.

50 minuten 
€100 

Recyclage

Het klimaat wordt een alsmaar belangrijker onderwerp in de samenleving. Op een speelse manier willen we de kinderen hier bewust van maken.

Zo krijgen de kleuters een kleine les over het sorteren en recycleren. Daarna worden er leuke spelletjes gespeeld met gerecycleerd materiaal. Op die manier leren ze ook zuinig omgaan met gebruikte materialen en kunnen ze hun fantasie en creativiteit de vrije loop laten gaan.

60 minuten 
€125

Nederlands leren in beweging

In de stedelijke context van het onderwijs zijn er veel kleuters met een taalachterstand. Tijdens een bewegingsles kunnen we hier ook aan werken om vooruitgang te boeken. Aan de hand van bewegingsactiviteiten gaan de kinderen luisteren, spreken en lezen. 

Er is aangetoond dat kinderen op deze manier beter leren, de oefening als plezierig ervaren en dat er meer betrokkenheid is. Er wordt gewerkt aan zowel cognitieve als motorische doelen.

50 minuten 
€100 

Wiskunde leren in beweging

Op een sportieve manier gaan de kleuters meten, werken met getallen, en begrippen in de ruimte verkennen. Het bereiken van deze cognitieve doelen wordt door bewegingsactiviteiten extra gestimuleerd.

 Wanneer de lesinhoud bewegend wordt aangeboden, blijkt dat kinderen beter scoren op bepaalde testen. Daarnaast zouden ze ook meer aandachtig en betrokken zijn bij de taak.

50 minuten 
€100 

Teamwork

Kleuters zijn van nature nog zeer sterk op zichzelf gefocust en zijn het nog niet gewoon om veel samen te werken. De kinderen leren hier samenwerken per twee of meer aan de hand van een spelvorm. 

Er worden activiteiten aangeboden waarbij er veel verschillende werkvormen en materialen aan bod komen, zodat de kinderen in verschillende situaties leren samenwerken.

50 minuten 
€100

Klein maar fijn

Kinderen in de lagere school hebben soms moeite met schrijven en andere fijne handelingen, dit komt door een achterstand van de fijne motoriek. 

Het is belangrijk dat ook in de kleuterschool hier aan gewerkt wordt. De kinderen gaan hier op een actieve wijze aan werken door met verschillende voorwerpen te experimenteren.

50 minuten 
€100

Deze website maakt gebruik van cookies